×
NEEM CONTACT OP
We stellen het zeer op prijs dat u de tijd neemt om contact op te nemen. Vul alstublieft het formulier in.
Thank you! Your message has been sent.
We will contact You shortly.
Something went wrong.. Your message hasn't been sent.
Please, try again later.

Privacybeleid

Privacyverklaring

Stichting ‘Baku Animal Rescue Society’ (Stichting BARS) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze adoptieouders, donateurs, vrijwilligers, bezoekers van de website en andere belangstellenden. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting BARS en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar leden en bezoekers van barsadopt.nl.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Stichting BARS op haar website en in haar mailingen naar verwijst. We adviseren het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Verwerking persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief of wanneer je je aanmeldt als adoptieouder, donateur of als vrijwilliger. En offline gebeurt dit via een donatie- of adoptiefolder of een telefoongesprek. Stichting BARS gebruikt jouw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) voor de interne administratie, om je op de hoogte te houden waar we ons mee bezig houden en voor fondsenwerving. Hierbij probeert de Stichting BARS rekening te houden met voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op deze informatie geef dat dan schriftelijk door aan ons. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

We mogen persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een specifiek doel hebben. Hieronder staat een overzicht van persoonsgegevens die we verwerken, en waarom we dat doen.

Om onze overeenkomsten met jou (bijvoorbeeld je donateurschap of abonnement op onze e-mailnieuwsbrief) uit te voeren.

Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld om donaties door de jaren heen te analyseren, om onze donateurs beter te begrijpen.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens over donaties delen met de Belastingdienst.

Door jou gegeven toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van fondsenwervende e-mails. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We verstrekken je gegevens alleen aan derden als dit bijdraagt aan de hiervoor genoemde doeleinden. Deze derden zijn meestal bedrijven die ons ondersteunen bij onze werkzaamheden. Denk aan bedrijven die brieven voor ons versturen of banken die je donatie incasseren. Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden als dat wettelijk verplicht is.

Een veilige omgang met je gegevens

We zorgen voor een adequate beveiliging van de systemen waarin we je gegevens opslaan. We proberen er zo goed mogelijk voor te zorgen dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.

Alle gegevens die je invult op onze website worden via een beveiligde verbinding verstuurd.

Jouw rechten

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je bewaren. Daarnaast heb je verschillende andere rechten, zoals recht op rectificatie en recht op verwijdering van gegevens. Voor een overzicht van al je rechten verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting BARS heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving. Laat het ons gerust weten als je niet tevreden bent over onze omgang met jouw persoonsgegevens. We doen er graag alles aan om het op te lossen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

het IP-adres van de bezoeker;

de datum en tijd van het bezoek;

de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

de op onze website bezochte pagina’s;

informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Stichting BARS zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie we samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Stichting BARS website:

Functionele cookies

Stichting BARS plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Stichting BARS maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Wijzigingen privacyverklaring

We kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 22 september 2019.

Inschrijving KvK & contactgegevens

Wij zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: Stichting Baku Animal Rescue Society.

Inschrijvingsnummer KvK: 74303554

Contactgegevens:

Roelof Hartstraat 19H,

1071VG Amsterdam, the Netherlands

E-mail: info@barsadopt.nl

Telefoon: +31 (0)6 12 42 06 66

Scroll Up