×
NEEM CONTACT OP
We stellen het zeer op prijs dat u de tijd neemt om contact op te nemen. Vul alstublieft het formulier in.
Thank you! Your message has been sent.
We will contact You shortly.
Something went wrong.. Your message hasn't been sent.
Please, try again later.

ANBI

Stichting Baku Animal Rescue Society is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting (voor particulieren) en vennootschapsbelasting (voor bedrijven).

De officiële gegevens van het stichting:

Stichting Baku Animal Rescue Society
RSIN nummer: 859846556
Geregistreerd in Amsterdam

postadres:

Roelof Hartstraat 19H, 1071VG Amsterdam
KVK nummer: 74303554

bankrekening:

ING Bank, IBAN NL42 INGB 0009 5139 94

doel:

De stichting heeft ten doel:

a. het opzetten van projecten, het organiseren van liefdadigheids- en fondsenwervende evenementen, het opzetten van campagnes, het vinden van sponsoren en vrijwilligers ter bevordering van het welzijn en de gezondheid van dieren;

b. het verbeteren van de leefsituatie van verwaarloosde en mishandelde dieren en de bescherming van deze dieren;

c. het vinden van huisvesting en organiseren van adoptie voor dieren naar Nederland en andere landen in Europa;

d. het geven van voorlichting teneinde bewustwording te creëren voor de noodzaak van het beschermen van dieren en het bevorderen van hun welzijn en gezondheid, onder meer door informatieverstrekking aan instellingen, organisaties en initiatieven, alsmede (potentiële) ondersteuners van de stichting, over haar activiteiten en de onderliggende noodzaak daarvan;

e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Netto-opbrengsten van werving komen toe aan de stichting ten behoeve van (verdere) bevordering van het welzijn en de gezondheid van dieren.

De stichting heeft met haar algemeen nut beogende activiteiten geen winstoogmerk.

het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

De inkomsten van de stichting bestaan uit bijdragen van sponsors en deelnemers aan acties en evenementen, subsidies, giften, erfstellingen, legaten en alle andere verkregen baten. Erfstellingen kan de stichting alleen aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De uitgaven van de stichting bestaan onder andere uit kosten met betrekking tot door derden te verrichten diensten en activiteiten ten behoeve van de stichting.

beloning

Alle functies zijn onbetaald en vrijwillig. Er zijn geen mensen in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

het beleid

In het laatste beleidsplan van de stichting hebben we onze doelstellingen voor de periode 2019-2024 beschreven.

Het hele plan is hieronder te zien.

Beleidsplan 2019-2024

Jaarverslag van Stichting BARS

2019

Balans en W&V rekening

2019

2020

2021

2022

 

Scroll Up